ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ

สถาบัน ทีม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม Studio 50 Satang
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต The Winner 1996
มหาวิทยาลัยรามคำแหง Sansab Filmaker
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชุบทีมีใบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8 ต่อ 45
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Alert BBF
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Golden Fuzz
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ I Young Wa
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Detective
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Reborn